หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เริ่มนับ วันที่ 8 ก.พ. 2559
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
   
 
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
 
   
 
 
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
 
ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
 
 
   
 
 
สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
บำบัดและจัดการขยะ
 
จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 
   
 
 
สร้างบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย