หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เริ่มนับ วันที่ 8 ก.พ. 2559
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
   
 
 
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
 
ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 
พัฒนาระบบจราจร
 
 
   
 
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น
 
เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการพัฒนาองค์กร
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่
 
 
   
 
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน
 
 
   
 
 
ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและเด็กเยาวชน
 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง