หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
   
 
 
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
 
ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 
พัฒนาระบบจราจร
 
 
   
 
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น
 
เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการพัฒนาองค์กร
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่
 
 
   
 
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน
 
 
   
 
 
ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและเด็กเยาวชน
 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
 
 
   
 
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
 
   
 
 
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
 
ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
 
 
   
 
 
สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
บำบัดและจัดการขยะ
 
จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 
   
 
 
สร้างบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย