หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 


นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัด อบต.ท่าพล


นางสาวรุ่งสุริยา ธำรงภูวดล
รองปลัด อบต.ท่าพล
 
 


นายอานุภาพ พิมมะสอน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธนวิศิษฎิ์ ใหม่ผึ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวตรารัก ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางเนตรดาว วิปัสสะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางนฤมล พรหมเศรณีย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางรัตนากร เถื่อนมา
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวณฐกันต์ ปลื้มบุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวพิมพ์ประภา แก้วพวง
คนงานทั่วไป