หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 


นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัด อบต.ท่าพล


นางสาวรุ่งสุริยา ธำรงภูวดล
รองปลัด อบต.ท่าพล
 
 


นางสาวณัฐรดา แก้วม่วง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าพล


นางศิริมา สารสิงห์ทา
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปุณณดา อินทิวร
นิติกรปฏิบัติการ


จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน


นายชำนาญ ท้าวน้อย
ภารโรง


นายสงวน ชาเนตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปิยรัช วัชรพิบูลย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายประจวบ ปาลากุล
พนักงานขับรถยนต์


นายทองเสี่ยน พิมพา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเดชา ธำรงภูวดล
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)


นางสาวรุ่งนภา ศรีศักดิ์ดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจำเริญ ชันสินธุ์
คนงานทั่วไป


นายประดิษฐ์ จันกัน
ยาม