หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เขตเลือกตั้งที่ 15 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  
จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ดังต่อไปนี้
1.วันเลือกตั้ง วันที่  15  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2566
2.ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2566   เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
3.สถานที่รับสมัคร   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
4.จำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เขตเลือกตั้งที่ 15 ที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น   1  คน
5.การเลือกตั้งให้ถือเขตของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  เป็นเขตเลือกตั้ง
6.เขตเลือกตั้ง มีจำนวน  1  เขตเลือกตั้ง
-เขตเลือกตั้งที่ 15  จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  ที่จะมีการเลือกตั้ง  1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่
-บ้านดงเจริญ  ตำบลท่าพล  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
7.หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
7.1 บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
7.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
7.3 ใบรับรองแพทย์
7.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล                         จำนวน 1,๐๐๐ บาท
7.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 12 รูป
7.6 หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7.7 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี 2563 ปีภาษี 2564 และปีภาษี 2565 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
7.8 หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2566 เวลา 10.46 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 47 ท่าน