หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 


 
โครงการฝึกอบรมลดความเสี่ยงสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

               เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ตระหนักถึงความสำคัญของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพราะการเกิดสาธารณภัยสามมารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเกิดสาธารณภัยเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ สาธารณภัยธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตามฤดูกาล แต่บางครั้งก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เช่น  สาธารณภัยเชิงอุตนิยมวิทยา เป็นสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ได้แก่ วาตภัย อากาศหนาวผิดปกติ คลื่นความร้อน และฝนแล้ง  สาธารณภัยตามสภาพภูมิอากาศ เป็นสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นตามลักษณะ หรือสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ อุทกภัย และหิมะถล่ม สาธารณภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ได้แก่ แผ่นดินเลื่อน หรือ แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นสึนามิ สาธารณภัยทางชีวภาพ เป็นสาธารณภัยที่มีสาเหตุเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ การระบาดของโรค ภัยจากฝูงสัตว์ และแมลง ส่วนสาธารณภัยที่เกิดจากมนุษย์ เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ โดยอาจเนื่องจาก สิ่งประดิษฐ์เพื่อความสุข หรือ เพื่อการประหัตประหารกัน เช่น ภัยจากการจราจร ได้แก่ ทางอากาศ ทางบก ทางราง และทางน้ำ ภัยจากการอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ กัมมันตภาพรังสี ภัยจากการก่อสร้าง ได้แก่ อาคารถล่ม นั่งร้านพัง  ภัยจากการขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือ การก่ออาชญากรรมในสาธารณะ ภัยจากการก่อวินาศกรรม ภัยจากการจลาจล ภัยจากสงคราม และการแบ่งตามสถานการณ์ แบ่งออกเป็น สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในภาวะปกติ สาธารณภัย ที่เกิดขึ้นในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในภาวะสงคราม
               การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นการวิเคราะห์และเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ โลกในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาจากสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย ต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก สำหรับประเทศไทย ได้เผชิญกับสาธารณภัยตลอดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และพบว่าภัยต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศไทยโดยรวมตลอดมา การจัดการ สาธารณภัยที่ผ่านมาเน้นในเชิงตั้งรับยังไม่เพียงพอ ต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดี รวมทั้งการดำเนินการเพื่อลดปัจจัยที่สร้างความเสี่ยงซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังมีความรู้ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย อยู่ในขอบเขตที่จำกัด จึงมีความจำเป็นในการเผยแพร่ องค์ความรู้ต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดและหลักการ ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการลดความเสี่ยง โดยสามารถเริ่มได้ด้วยตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนในระดับภาครัฐและภาคการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากสาธารณภัยเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนและหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงควรเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้สามารถช่วยกันสร้างสังคมที่มีความพร้อม รู้รับ และปรับตัว เพื่อลดโอกาสสูญเสียใดๆ หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในอนาคต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  อปพร. และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ท่าพล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น และปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมลดความเสี่ยงสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2565 เวลา 13.42 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X