หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

          ระดับประเทศ ซึ่งปัญหานี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของคนเราเริ่มเปลี่ยนไป ปัจจุบันมีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบที่จะตามมาคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุรำคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรค สิ่งสำคัญที่สุดคือสถานที่กำจัดขยะไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะได้ในอนาคต

           จากปัญหาที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลเห็นว่า งานรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ถือว่าเป็นงานที่มีความจำเป็นอย่ายิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน ยังสามารถช่วยลดมลพิษให้เกิดขึ้นน้อยลง และลดสภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) โดยลดปริมาณก๊าซคามบอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคแลระดับประเทศ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและช่วยลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล จึงได้ดำเนินการจัด โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 19.03 น. โดย คุณ กชมล สมพลไชย

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X