หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
โครงการวันวิสาขบูชา ประจำปีงบ 2565  
 

วันวิสาขบูชา” หนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง กล่าวคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระองค์ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหมือนกันทั้งสามวัน (แต่ต่างปีกัน) นั่นคือ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ : เจ้าชายสิทธัตถะ “ประสูติ” ที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา : เจ้าชายสิทธัตถะ “ตรัสรู้” เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง : พระองค์เสด็จ “ปรินิพพาน” ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา
วันวิสาขบูชา เป็นวันที่เราจะได้ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรมคำสอนต่างๆ ที่พระองค์ได้เคยสอนไว้ สำหรับกิจกรรมที่ชาวพุทธมักจะปฏิบัติกันเป็นประจำใน วันวิสาขบูชา ได้แก่

เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต ถือศีล ปฏิบัติธรรม และที่สำคัญคือการ เวียนเทียน/เวียนเทียนออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นองค์ศาสดาของศาสนาพุทธ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 12.52 น. โดย คุณ อัฐภิญญา สระทองพิมพ์

ผู้เข้าชม 38 ท่าน