หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เริ่มนับ วันที่ 8 ก.พ. 2559
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/p0vbgu
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)  
 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ไได้กำหนดให้มีการประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ ITA โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้ทำแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) นั้น
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล จึงขอความอนุเคารห์ให้ท่านทำแบบประเมินดังกล่าว ภายในวันที่ 27 - 30 พฤศจิากยน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฎการทำแบบประเมินและช่องทางการทำแบบประเมินตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 09.37 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 234 ท่าน