หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
โครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจำปี พ.ศ. 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล จัดโครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วิศัลย์  โฆษิตานนท์  มาให้ความรู้หัวข้อเรื่อง หลักการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์กับการพัฒนาท้องถิ่น และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากท่านสมาน  ปางวัชรากร ได้มาให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม - ทัศนคติกับการสร้างคุณธรรม และ ภาวะผู้นำกับทัศนคติคุณธรรมค้ำจุนสังคม โครงการนี้จะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 64 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 14.48 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 322 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย