หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เนื่องในโอกาสปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และ การแสดงต่าง ๆ อาทิ เช่น การรำถวายพระพร และการคัดเลือกแม่ดีเด่นระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลท่าพล เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องแก่แม่ดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในการเลี้ยง ดูบุตรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในวันแม่แห่งชาติ  เป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน เพื่อให้ชุมชนสังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของผู้ที่เป็นแม่ดีเด่น โดยร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพล หน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าพล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา กลุ่มองค์กรต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ คือ
2.1 เพื่อเป็นการเทิดทูน และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
2.2 เพื่อยกย่อง  เชิดชู ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณะชน
2.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อสถาบันครอบครัวและสังคม
2.4 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงพลังสามัคคี ของส่วนราชการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  และประชาชน ในการร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 11.32 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 298 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย