หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 รัชกาลปัจจุบัน และเป็นวันต้นไม้ประจำชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล จึงได้จัดทำโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
1.เพื่อถวายเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
2.เพื่อเสริมสร้างแหล่งน้ำและพื้นที่ป่าให้คืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ โดยปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นอินทนิล ต้นตะแบก ต้นสัก ต้นมะค่า และต้นประดู่ จำนวน 250 ต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน อันได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 17 อสม. ในตำบลท่าพล พร้อมประชาชนตำบลท่าพล ร่วมใจกันจัดกิจกรรมปลูกป่า

****ณ บริเวณพื้นที่ที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์งาม บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 12.16 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X