หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ 872/2563  เรื่อง  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สั่งไว้ดังนี้  
1. ให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง  ปิดพื้นที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน  2563  เวลา  00.01 น.  ถึงวันที่  18  เมษายน  2563  เวลา  24.00  น.  
2. ให้คุมไว้สังเกตอาการ  กลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดและได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเหตุอันควรสงสัยเป็นผู้สัมผัสโรคหรือพาหนะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตั้งแต่วันที่  9  เมษายน  2563  ดังนี้  
2.1 ให้คุมไว้สังเกตอาการ  ณ  เคหสถานหรือที่พำนักของบุคคลนั้นและห้ามมิให้ออกจากเคหสถานหรือที่พำนักจนกว่าจะพ้นกำหนด  14  วัน   นับแต่วันที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
2.2 ในกรณีเคหสถานหรือที่พำนักมีผู้สูงอายุ  อายุตั้งแต่  60  ปี  ขึ้นไป  พักอาศัยรวมอยู่ด้วย  บุคคลนั้นจะต้องถูกคุมไว้สังเกตอาการ  14  วัน นับแต่วันที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ  สถานที่  หมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  หรือจังหวัดที่รัฐได้จัดไว้ให้
3. ห้ามมิให้ประชาชน  ออกจากที่พำนักหรือเคหสถานโดยไม่สวมหน้ากากอนายมัยหรือหน้ากากผ้า
4. โทษ  ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษ ตามมาตรา 51 ระวางโทษปรับไม่เกิน  20,000  บาท  หรือ มาตรา 52 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกิน  100,000  บาท  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.2558  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
**** รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์ ****

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2563 เวลา 14.02 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 12 ท่าน