หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประกอบบุญ กาฬษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

ขยะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ยังหาทางกำจัดให้หมดสิ้นไม่ได้  เหตุจากปัจจัยการมีประชากรเพิ่มมาก
ขึ้น ชุมชนเมืองขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น  อย่างไรก็ดีได้พบว่าการจัดการขยะมูลฝอยถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น  แต่ที่น่าตกใจคือมีขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ประกอบกับพบว่ามีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณประโยชน์ เช่นที่ชายป่าหรือพื้นที่เป็นภูเขา  ในพื้นที่แถบชายทะเลก็จะพบว่าขยะจากบกปะปนสู่ทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก จึงส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตดังที่ทราบข่าวกันเป็นประจำ
จากปัญหาเรื่องขยะ ทางกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะและมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  จึงจัดให้มีการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันที่ 16 กันยายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  โดยโครงการนี้จะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มอาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมจำนวน 80 คน

#โดย งานสาธารณสุข สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 17.04 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X