หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย ตามพรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549  
 

ตามที่แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจและทราบเกี่ยวกับที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลการในหน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปทราบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล จึงขอประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 เพื่อให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปทราบและถือปฏิบัติทราบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์เอกสารข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 10.23 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 12 ท่าน