หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
โครงการอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ด้วยระบบประปาหมู่บ้านเป็นสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน โดยเฉพาะระบบประปาหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้านผู้ซึ่งได้รับเลือกจากผู้ใช้น้ำในหมู่บ้าน และถือว่าเป็นผู้แทนของผู้ใช้น้ำภายในหมู่บ้าน และเพื่อการดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในกิจการประปาหมู่บ้านให้มีการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถผลิตน้ำสะอาดได้บริการผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงตลอดเวลาอันเป็นการลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณในด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในระยาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลจึงมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจการประปาหมู่บ้านอย่างเข็มแข็ง มั่นคง โดยชุมชนสามารถเพิ่งตนเองได้ ทั้งการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา แหล่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ และระบบจ่ายน้ำ ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลจึงดำเนินจัดทำโครงการอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการบรรยายให้ความรู้จาก คณะวิทยากร จาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 10.43 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย