หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เรื่อง การคัดแยกขยะและจุดรวบรวยขยะอันตรายชุมชน  
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสำคัญ ในเรื่องการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย และการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการโดยใช้หลักการ 3 RS คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ นั้น

   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมกัน
คัดแยก “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” (ขยะอันตราย หรือ ขยะพิษ) จากครัวเรือนก่อนทิ้ง โดยการแยกขยะอันตรายออกจากขยะอื่นๆ  ในการคัดแยกต้องระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหักหรือสารเคมีที่บรรจุอยู่เข้าสู่ร่างกาย แล้วให้แต่ละหมู่บ้านรวบรวมนำมาไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับรองรับ “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” (ขยะอันตราย หรือ ขยะพิษ) เพื่อความสะดวกในการคัดแยกและนำไปกำจัดต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 11.31 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 174 ท่าน