หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
โครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ได้จัดอบรม โครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยช่วงเช้าได้รับเกีรยติจาก ชุดปฏิบัติการภารกิจพลเรือน ที่ ๓๒๕ กองพันทหารม้าที่ ๒๖ กรมทหารม้าที่ ๓ มาบรรยายในหัวข้อ หลักของศาสตร์พระราชา และ การรู้รักสามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชน และในช่วงบ่ายได้รับเกีรยติจาก ดร.นงลักษณ์  อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มาบรรยายในหัวข้อ เรา...ประชาชน...จะอย่างไร หากคนไทยไร้ความสามัคคี และ ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โครงการดังกล่าวดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลท่าพล จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 10.27 น. โดย คุณ ณฐกันต์ ปลื้มบุญ

ผู้เข้าชม 181 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย