หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 


นายสมศักดิ์ สร้อยสูงเนิน
ประธานสภา อบต.ท่าพล
 


นายเพชรดำเนิน จันทร์ลบ
รองประธานสภา อบต.ท่าพล


นางสาวชณพร ชมคณนันท์
เลขานุการสภา อบต.ท่าพล
 
 


นายเฉลิม สีน่วม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางสาวมาลี สีน่วม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสันติโรจน์ วงศ์ศักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายอำพร ขันประมาณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายคำพอง ดวงดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมชาย บุญเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายเดชา รัศมีเดือน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายเพชร สมประสงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางสาวน้อย รังวันนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นางรุ่งทิวา รังวรรณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายกิตติ สังข์เมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายจักริน ต้องหา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางธารทิพย์ อินทร์กอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายสุทิน เพชรสร้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายบุญส่ง สนเทียนวัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8