หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 


นายทองอยู่ เบ้าทอง
กำนันตำบลท่าพล
 
 


นายสงกรานต์ นาคเพชร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายบุญส่ง พึ่งพา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายประสิทธิ์ สังข์เมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายสมชาย คำนาง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายทองพูล กองเส็ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นางคำเผ่า สิงห์โต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายเครือณรงค์ ขวัญมิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายสนทยา โดศินานนท์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายเดชา เสเปี้ย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายอาทิตย์ บุญญาวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10


นายสมศักดิ์ บุตรดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11


นายเทิดศักดิ์ ยี่ภู่ศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12


นายเที่ยงธรรม เดชขจร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13


นายธีรพงศ์ โอ่คำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14


นายสุพรม ธีรจินดาสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15


นายจรัญ สารภี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16


นายชัยวัฒ นวลเนือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17


นายสนิท ชัยวัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18