หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช0023.6/ว 8140 การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช0023.6/ว 8138 การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 886 ขอแจ้งเปลี่ยนวันจัดอบรม  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 885 การลงข้อมูลในระบบ Smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 8141 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 8139 การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 8135 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2566 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.3/ว884 การจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 883 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช0023.6/ว 882 การมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว8129 ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 8127 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ 2567  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 875 ขอแจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ของกรมควบคุมโรค  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 895