หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ปากช่อง   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ปากช่อง   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ปากช่อง   จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.บุ่งน้ำเต้า   จ้างเหมาวงดนตรี สำหรับโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.บุ่งน้ำเต้า   จ้างเหมาเช่าไฟฟ้าประดับ สำหรับโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.บุ่งน้ำเต้า   ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ทต.ศาลาลาย   ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ทต.ศาลาลาย   ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ทต.ศาลาลาย   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ชนแดน   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายคลองห้วยหลัว-บ้านซับสีทอง หมู่ที่ 12 บ้านเนินตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.นาป่า   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ทต.นางั่ว   ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ทต.นางั่ว   จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๓-๖๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.น้ำร้อน   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.น้ำร้อน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหัวสะพาน ม.4 (พช.ถ63-027) หมู่ที่ 4 บ้านโคกสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.น้ำร้อน   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 30 พ.ย. 2566
อบต.น้ำร้อน   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 30 พ.ย. 2566
ทต.วังชมภู   ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 4,932 ถุง จำนวน 18 วัน (ทำการ) ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ทต.ตาลเดี่ยว   จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ท่าพล   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง ภาคเรียนที่2/2566 ช่วงระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 (จำนวน 18 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ท่าพล   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ช่วงวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๓๓ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ท่าพล   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บูรพาโพธิ์ทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ช่วงวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๒๖ คนๆละ ๓๖ บาท (จำนวน ๑๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.กันจุ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 124 คน ในอัตราคนละ 24 บาท/คน/วัน จำนวน 18 วันทำการ เป็นเงิน 53,568 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ศรีมงคล   ซื้อสารส้มใสก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ศรีมงคล   ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ศรีมงคล   จ้างเหมาบริการแบ๊คโฮขุดดินวางท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ซับพุทรา   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ท้ายดง   จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายวังชะนาง ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ท้ายดง   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
อบต.ซับไม้แดง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,188