หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วมในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าพล (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาเต็นท์ ในการใช้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที (ชนิดกล่องพร้อมหลอด) รสจืด [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิค องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เลขทะเบียน ๘๑ - ๖๐๙๒ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดชื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓- ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที (ชนิดกล่องพร้อมหลอด) รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโชยน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8