หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้งานทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กักเก็บตัวกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่กักเก็บตัวกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อชุดซัมเมิสต์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นสารเคมีและเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที (ชนิดกล่องพร้อมหลอด) รสจืด [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที (ชนิดกล่องพร้อมหลอด) รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]จ้างลงหินคลุกและลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5