หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการฉีดพ่นสารเคมีโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรที่เกิดจากยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๓ ในพื้นที่ตำบลท่าพล จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ และโต๊ะทำงานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ ซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมผิวจราจร โดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมผิวจราจร โดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ ถนนเรียบคลองซำ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ ถนนหนองกระทุ่มใหญ่ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุด TONER ผงหมึกแม่เหล็กสีดำ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น DCP-L 3551 CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12