ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
บริการทะเบียนพาณิชย์
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ