หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายประกอบบุญ กาฬษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
วัดโนนศรัทธาชุม
เที่ยวพักผ่อนน้ำตกวังหินหอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง
นางสาวชณพร ชมคณนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
1
2
3
4
5
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปทางทิศเหนือห่างจากตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 17 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดของตำบลท่าพล มีทั้งหมดประมาณ 47,018.75 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 75.23 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นในเขตเทศบาลตำบลท่าพล 3,706.25 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 5.93 ตารางกิโลเมตร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล 43,312.50 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 69.30 ตารางกิโลเมตร
 
 
ตำบลท่าพลมีถนนหลายสายหลักของจังหวัด คือถนนสายสระบุรี - หล่มสัก ตัดผ่าน กลางตำบล จึงทำให้ตำบลท่าพลแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มโดยมีแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นแม่น้ำหลักของจังหวัดเป็นแนวแบ่งเขต เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมถึง ทุกปี ส่วนทางฝั่งด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นแนวแบ่งเขต ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนมีน้ำป่าและ โคลนถล่มเป็นประจำ
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 10,183 คน แยกเป็น
 
ชาย  จำนวน 5,062 คน คิดเป็นร้อยละ 49.71
 
หญิง จำนวน 5,121 คน คิดเป็นร้อยละ 50.29
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,653 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 146.94 คน/ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ จด ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
ทิศใต้ จด ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันออก จด ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ และ ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
ทิศตะวันตก จด ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนาอ้อม (วังยาว) 59 69 128 112  
2   บ้านโนนสง่า (สวนมอญ) 100 85 185 124
  3   บ้านโพธิ์ทอง 398 403 801 306  
4   บ้านอุมแพ (ท่าพล) 96 83 179 119
  5   บ้านโพธิ์งาม 463 441 904 362  
6   บ้านดง 594 594 1,188 339
  7   บ้านอมกง 289 324 613 223  
8   บ้านคลองมะนาว 39 47 86 58
  9   บ้านวังซอง 423 447 870 254  
10   บ้านอมชี 235 203 438 122
  11   บ้านป่าม่วง 71 62 133 86  
13   บ้านโคกสว่าง (ท่าพล) 130 128 258 131
  14   บ้านท่าพล 163 178 341 110  
15   บ้านหนองเคียน 217 228 445 189
  16   บ้านดงเจริญ 504 533 1,037 311  
17   บ้านโพธิ์เงิน 190 187 377 126
  18   บ้านซำอีเลิศ 239 242 481 180  
19   บ้านท่ากกเรียง 298 315 613 171
  20   บ้านอมกงพัฒนา 253 283 536 157  
21   บ้านตะเคียนเงิน 301 269 570 173
    รวม 5,062 5,121 10,183 3,653
 
  หมายเหตุ
พื้นที่หมู่บ้านบางส่วนที่คาบเกี่ยวกับ อปท. อื่น ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 8, 11 และ หมู่ที่ 14
   
ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง (ตรวจสอบจำนวนประชากรจากทะเบียนบ้าน) ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
 
 
ประชากรที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตร กรรมทำนา ทำไร่ยาสูบ ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง พริก หอม กระเทียมและทำสวนมะขามหวาน